ençeme en‧çe‧me

Birnäçe, möçberi, sany boýunça köp, köp gezek, ençe.

 • Ol hakda ençeme gürrüňleri eşidipdi. (N. Jumaýew, Syrly gala)

 • Ençeme kynçylyklary çekipdir, agyr günleri başdan geçiripdir. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

 • Olaryň güni bir bolsa, duşuşyklary ençemedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • ençemedi
 • ençemedir
 • ençemedirler
 • ençemeleri
 • ençemeleriň
 • ençemesi
 • ençemesinde
 • ençemesinden
 • ençemesine
 • ençemesini
 • ençemesiniň