ençe en‧çe

seret ençeme

  • Sabyrly hem tutanýerli Çernyşow az salymyň içinde öz yzyna ençe adamlar eýertmäni başardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ençe wagt gulluk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ençe gezek aýtdylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Aman ençe ýalbardy. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
  • ençeler
  • ençeleriň
  • ençesini