emmek em‧mek işlik

Bir zady sormak, suwuk zady.

 • Sen halal süýt emen adama meňzeýärsiň. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Ýagşyny-ýamany saýgaryp bilmeýän ümmülmez çaga emejin tokly ýaly sokjap, ejesini emdi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 • Emgenseň-emersiň. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • emdi
 • emdim
 • emdir
 • emdiň
 • emeli
 • emeliň
 • emem
 • emen
 • emende
 • emenden
 • emeni
 • emenini
 • emenler
 • emenlerem
 • emenmi
 • emensoň
 • emer
 • emer-de
 • emerdi
 • emersiň
 • emip
 • emipdiler
 • emipdir
 • emipdiň
 • emjege
 • emjegi
 • emjegim
 • emjeginden
 • emjegine
 • emjegini
 • emjeginiň
 • emjegiň
 • emjek
 • emjekden
 • emjeklerde
 • emjekleri
 • emjeklerinden
 • emjeklerini
 • emme
 • emmegi
 • emmek
 • emmekde
 • emmekden
 • emmesi
 • emmesin
 • emmesinden
 • emmesine
 • emmesini
 • emmesiniň
 • emmeýär
 • emmäge
 • emmän
 • emmäni
 • emmäň
 • emsem
 • emsin
 • emäýsem
 • emýän
 • emýär
 • emýärdi