emma em‧ma baglaýjy kömekçisi

[emma:]

Garşylygy aňladýan baglaýjy.

  • Gyşdan kynlyk bilen çykan açgöz mallar onda-oňa nebsewürlik bilen tebsindi, emma agzy gökota degmän, barha gurbuny hem aldyryp, alabahardan gyrlyp başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Emma howanyň erbetleşmegi Durdyny ynjalyksyzlandyrmady. (K. Jumaýew, Dört dogan)