emlenmek em‧len‧mek işlik

  1. Berilmek.

  2. Göçme manyda Para berdilmek.

    • Hojam aga hiç zat emlenmändigini aňan Akjemal hem baş atyp daşaryk çykdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • emlenmändigini