emlemek em‧le‧mek işlik

 1. Bermek.

  • Daýhanda malyna emlemäge artykmaç gala nirede?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Para bermek.

  • Dawany satyn almak üçin, olara hem birneme emlemek gerek. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • emlejek
 • emlemedi
 • emlemek
 • emlemeli
 • emlemeseň
 • emlemezmikä
 • emlemäge
 • emleseňiz
 • emleýän
 • emleýär
 • emlän
 • emlände
 • emläp