emigrant e‧mig‧rant

Belli sebäbe görä bir ýurtdan başga bir ýurda göçüp baran adam, emigrasiýadaky adam.

  • Emigrantlaryň nobatdaky ýygnagy boldy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • emigrantlar
  • emigrantlara
  • emigrantlardan
  • emigrantlary
  • emigrantlarynyň
  • emigrantlaryň
  • emigrantlygy
  • emigranty
  • emigrantyň