emgemek em‧ge‧mek işlik

Bir zady etmek üçin janyňy gynamak, özüňe agram salmak.

  • Han küýli janyny emgemeli ýerinde tapylmaýardy. (A. Durdyýew, Han küýli)

  • Onuň üçin janjagazyňy emgemek gerek. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)


Duş gelýän formalary
  • emgemedige
  • emgemek
  • emgemeli