emenmek e‧men‧mek işlik

Bir zada ymtylmak, ünsüňi bermek, hantama bolmak, tamakin bolup, dykgat bilen seretmek, ät galmak.

  • Gözleri emenýär, döwüm nan diläp. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • emendim
  • emenenokdy
  • emenip
  • emenmek
  • emenýär