emenişmek e‧me‧niş‧mek işlik

Birnäçe bolup emenip durmak, hantama bolmak durmak; ät galyşmak.

  • Emenişip durmak.


Duş gelýän formalary
  • emenişip