emendirmek e‧men‧dir‧mek işlik

Bir zada birini ymtyldyrmak, gyzyklandyrmak, höweslendirmek, bir zada biriniň ünsüni çekmek, ät galdyrmak.

  • Birini emendirmek.


Duş gelýän formalary
  • emendirmek