emelli e‧mel‧li sypat

  1. Emeli bolan, kärli, hünärli.

  2. Gaçyrymly, hilegär, mekir.

  3. Göçme manyda Onçakly ýerlikli, degerli, manyly, ujyply.

    • Ol emelli iş eden däldir.


Duş gelýän formalary
  • emellileriniň
  • emellilik