emeli e‧me‧li

[emeli:]

 1. Tebigy bolmadyk, ýasama, hakyky ýaly edilen, hakyka meňzedilen.

  • Bu gyzyň ýüzünde emele bezegden hiç bar nyşana ýokdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Emeli ýagşyň hem bolmagy mümkin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Iş ýüzünde amala aşyrylýan, praktiki.

  • Gäminiň ýöremegini oňatlaşdyrmak üçin, emeli çäreleri geçirmek zerur bolýar. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • emeli-de
 • emelidigini
 • emelidir
 • emeliligi
 • emeliligine
 • emelini
 • emeliniň
 • emeliň
 • emeliňi