emedekletmek e‧me‧dek‧let‧mek işlik

Eliňi we aýagyny ýere diretmek, öňe hereket etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem emedekletmek - emedekledýär, emedekleder, emedekledipdir.