eltişmek işlik

Bir zady bir ýere alyp barmaklyga kömekleşmek, arkalaşmak, äkidişmek.

  • Ýöne men göçen goňşularymyzyň göçlerini eltişmek işi bilen ýazlaga çykylan ýere bardym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • eltişeýin
  • eltişipdir
  • eltişleri
  • eltişmek