elti

 1. Ärleri dogan bolan aýallaryň biri-birine bolan garyndaşlyk gatnaşygyny aňladýan söz.

  • Ol Bikäniň eltisidi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Könelişen söz Ruhanylaryň aýallaryna hormat goýlup aýdylýan söz.


Duş gelýän formalary
 • eltiler
 • eltileri
 • eltilerine
 • eltim
 • eltimiz
 • eltimiň
 • eltisi
 • eltisidi
 • eltisine
 • eltisini
 • eltisiniň
 • eltiň
 • eltiňe
 • eltiňem
 • eltiňiziň