eltdirmek elt‧dir‧mek işlik

  1. Birine bir zady özi bilen alyp bardyrmak, äkitdirmek.

    • Kitaplary eltdirmek.

  2. Bir zada sezewar etdirmek, duşurtmak, uçratdyrmak, duçar etdirmek.

    • Sen meni ahyry bir zadyň üstünden eltdirsiň!

  3. Goýbertmek, ýakynlaşdyrtmak, ýakynyna bardyrtmak.


Duş gelýän formalary
  • eltdiripdir
  • eltdiripdir-de
  • eltdirmek