elmydama

[elmyda:ma]

seret elmydam

  • Elmydama onuň boýnunda ýiti seslije jaň bardy. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Ol ylmyň we hünäriň özenidir -- diýip, elmydama nesihat berip gelýärdi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)


Duş gelýän formalary
  • elmydama-da
  • elmydamada
  • elmydamalaýyn
  • elmydamalyk
  • elmydamam