element e‧le‧ment at

 1. Bir zadyň düzüm bölegi.

  • Drama eseriniň wajyp elementleri.

 2. Adam, şahsyýet.

  • Ýat element.

 3. Bir zadyň esaslary, başlangyjy.

 4. Himiýa Adaty himiki usullar bilen sada böleklere bölünmeýän madda.

 5. Fizika Elektrik toguny almak üçin abzal.


Duş gelýän formalary
 • elementde
 • elementden
 • elementdenem
 • elementdir
 • elementdäki
 • elemente
 • elementi
 • elementi-de
 • elementidir
 • elementimi
 • elementin
 • elementinde
 • elementinden
 • elementine
 • elementini
 • elementiniň
 • elementiň
 • elementler
 • elementlerde
 • elementlerden
 • elementlerdir
 • elementlerdäki
 • elementlere
 • elementlerem
 • elementleri
 • elementleri-de
 • elementleridir
 • elementlerimiz
 • elementlerimiziň
 • elementlerin
 • elementlerinde
 • elementlerinden
 • elementlerindäki
 • elementlerine
 • elementlerini
 • elementleriniň
 • elementleriň
 • elementleýin
 • elementli
 • elementliligi
 • elementlilik