eklenmek ek‧len‧mek işlik

Öz güzeranyňy özüň görmek, öz günüň özüňden geçmek, öz günüňi görmek, öz oňşugyň özüňden geçmek, öz zähmetiňe düşýän zat bilen oňmak (hak).

 • Ol özüniň daban azaby bilen eklenipdir. («Edebiýat»)

 • Sen arassa zähmet bilen eklenmelisiň. (K. Jumaýew, Dört dogan)

 • Bil agyrtman eklenmäň hasabyny bilýändir. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • eklenen
 • eklenere
 • eklenerin
 • ekleneris
 • eklenersiňiz
 • eklenip
 • eklenipdir
 • eklenipdirler
 • eklenjek
 • eklenmegi
 • eklenmegine
 • eklenmegiň
 • eklenmek
 • eklenmeli
 • eklenmäge
 • eklenmäň
 • eklenýän
 • eklenýärler