eklenç

Eklenmek üçin gerek bolan zerur zat, serişde güzeran; ýaşamaklyk, gün geçirmeklik.

 • Çaganyň eklenjiniň aladasyny etmeli. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Emma eklenç-güzerançylykda welin, biri-birine söýenişik ýokdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Oňa gelin alyp bersek, eklenç başyna düşenini biler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eklenç - eklenji.


Duş gelýän formalary
 • eklenje
 • eklenjem
 • eklenji
 • eklenjim
 • eklenjinde
 • eklenjindäki
 • eklenjindäkiler
 • eklenjine
 • eklenjini
 • eklenjini-de
 • eklenjiniň
 • eklenjiň
 • eklenjiňde
 • eklenjiňizi
 • eklençdäki
 • eklençleri
 • eklençsiz
 • eklençsizlik