ekjeşmek ek‧jeş‧mek işlik

Dialektal söz Tersleşmek, sene-mene edişmek, sögüşmek.

  • Seň bilen ekjeşmek hajat däl maňa! (N. Pomma, Egri eýikmez)


Duş gelýän formalary
  • ekjeşerimi
  • ekjeşmegin
  • ekjeşmek