ekiş e‧kiş

Ekin ekmek işleriniň prosesi.

 • Bu ekiş wagtyndady. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Gardaş, ekiş kampaniýasy ýetip geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Özleri bolsa ýerlerini ekişe taýýarlamak bilen boldular. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • ekişde
 • ekişden
 • ekişe
 • ekişi
 • ekişinde
 • ekişinden
 • ekişine
 • ekişini
 • ekişiniň
 • ekişiň
 • ekişiňki
 • ekişleri
 • ekişlerine
 • ekişleriniň
 • ekişlikden