eken

Bir zadyň şeýledigini, şeýle bolandygyny soň duýmaklyk ýokundysyny berýän postpozitiw kömekçi.

  • Jonnuk batyr oňa Tulpar diýip at beren eken. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

  • Her hiçik-de bolsa, ýeliňem ynsaby bar eken. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)