ekdirmek işlik

Ýere tohum sepdirmek, agaç oturtdyrmak.

  • Saňa ekdirjek, özi bolsa gülüni çürtjek. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Bugdaýy köp ekdirdi.