ejizlik

[eji:zlik]

  1. Güýçsüzlik, kuwwatsyzlyk, ysgynsyzlyk.

    • Ejizlik etmek.

  2. Göçme manyda Peslik, asgynlyk, gowşaklyk.

    • Ejizligiňi duýmak.

  3. Göçme manyda Hor düşen ýapdaýda bolmaklyk, biçärelik.

    • Ejizlik ýagdaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ejizlik - ejizligi.