egremçe eg‧rem‧çe

 1. Dogry bolmadyk, gyşygrak, towlanybrak gidýän (uzynlyk, kiçiräk egri ýol).

  • Ol özüniň gara dor atyny obanyň ortasyndan geçýän egremçe köçe bilen sürüp gelýän wagty: --Haý, demirçi gardaş, how! -- diýip seslendi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Indi onuň gapdalyndan geçýän egremçe köçe bilen baraňda, geň görýärsiň. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Batgalagyň içinden kiçijik egremçe köçe bilen baraňda, geň görýärsiň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Maşyn egremçe köçelerden aýlanyp-dolanyp ýöredi.

 2. Göçme manyda Dar halka (ýüzük).


Duş gelýän formalary
 • egremçede
 • egremçeden
 • egremçesi
 • egremçesine
 • egremçesiniň