egreltmek işlik

Egri etmek, bükmek, gyşartmak.

  • Galyň garagaçlaryň inçemik gollaryny ýaý ýaly egreldýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol simi egreldipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem egreltmek - egreldýär, egrelder, egreldipdir.