egismek işlik

Az etmek, azlatmak, peseltmek, möçberini kemeltmek.

  • Egsip ýüreginde möwç urýan derdi, Öz dostuna şeýle gürrüňler berdi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

  • Gyzlar daga çykalyň, Gülüp-oýnap bökeliň, Derdimiz egismek üçin, Geliň läle kakalyň! («Türkmenistan Halk Şahyrana Döredijiligi»)