egildirmek işlik

Bükülmeklige, egilmeklige sezawar etmek, büküldirmek.

  • Ony oturtdy, turuzdy, egildirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol ony birnäçe gezek egildirdi.