egen

Çatma-küme etmek üçin başy eglip çatylýan uzyn agaçlar (çybyklar).

  • Çopan goşy, onda-da örän ýönekeý-gyzgandan edilen kiçiräk agyl hem bäş-alty egeniň başy çatylyp, üstüne selme taşlanan ýaprak çatma. («Sowet edebiýaty» žurnaly)