egelenmek işlik

Bir zadyň daşyna egele bolup durmak, aýlanmak.

  • Eňkamy giden sygyrlar gurruk guýularyň daşyna egelendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Myhmanlar stoluň daşyna gysby egelenip oturdylar. (M Gorkiý, Ene)