egdirmek eg‧dir‧mek işlik

Bir zady bükdürmek, aşak eňňit etdirmek, aşak ýapyrtmak.

 • Agajyň şahasyny aşak egdirmek.


Duş gelýän formalary
 • egdirdi
 • egdiren
 • egdirenden
 • egdirendigini
 • egdireninden
 • egdirensoň
 • egdirerden
 • egdirip
 • egdiripdi
 • egdiripdir
 • egdiripdirler
 • egdirjekdigini
 • egdirme
 • egdirmegi
 • egdirmegiň
 • egdirmek
 • egdirmeklik
 • egdirmeli
 • egdirmesi
 • egdirmäge
 • egdirýän
 • egdirýär
 • egdirýärdi
 • egdirýärler