edermenlik

Batyrgaýlyk, batyrlyk, dogumlylyk, gaýratlylyk.

  • Çary aga Amanyň edermenligini gowy görýärdi. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem edermenlik - edermenligi.