edermenlerçe

Batyrlarça, edermenler ýaly.

  • Olar biri-biriniň ýüzüne edermenlerçe çiňerilişip, ýaňadandan gujaklaşdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)