edep-ekram

[edep-ekra:m]

seret edep

  • Tatýana hoşaldy gürrüňdeşinden, Edep-ekramyndan, akyl-huşundan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň edep-ekramy ýüz oglana degýärdi. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)