edep at

Gowy gylyk-häsiýet, edep-ekram, tertip-düzgün, sypaýylyk.

  • Gapyny edep bilen açyp içeri girdi. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)

  • Bilenok ol edebi, Däli ýaly gülegen. (A. Haýydow, Goşgular)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem edep - edebi.