edebiýat e‧de‧bi‧ýat at

[edebiýa:t]

 1. Umuman ýazuw formasynda bolan eserleriň jemi, hemmesi.

  • Olar her daýym şähere edebiýat almak üçin gidýärler. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Söz arkaly durmuşy suratlandyrmak, çeper obrazlary döretmek ýaly häsiýetli aýratynlyklary bolan sungatyň bir görnüşi.

  • Çeper edebiýat açylan güldür. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ol çeper edebiýat kitaplaryny-da okamagy söýýän adamdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Seniň goýup giden ençe mirasyň, Edebiýat mülküniň altyn hazynasy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Haýsy hem bolsa bilimiň bir görnüşi boýunça bolan eserleriň jemi.


Duş gelýän formalary
 • edebiýat-da
 • edebiýata
 • edebiýatam
 • edebiýatda
 • edebiýatdaky
 • edebiýatdan
 • edebiýatdanam
 • edebiýatdy
 • edebiýatdyr
 • edebiýatlar
 • edebiýatlar-da
 • edebiýatlara
 • edebiýatlarda
 • edebiýatlardaky
 • edebiýatlardan
 • edebiýatlary
 • edebiýatlarymyzda
 • edebiýatlaryna
 • edebiýatlarynda
 • edebiýatlaryndan
 • edebiýatlaryny
 • edebiýatlarynyň
 • edebiýatlaryň
 • edebiýaty
 • edebiýaty-da
 • edebiýatydyr
 • edebiýatymyz
 • edebiýatymyza
 • edebiýatymyzda
 • edebiýatymyzdan
 • edebiýatymyzy
 • edebiýatymyzyň
 • edebiýatyna
 • edebiýatynda
 • edebiýatyndaky
 • edebiýatyndan
 • edebiýatyndanam
 • edebiýatyny
 • edebiýatyny-da
 • edebiýatynyň
 • edebiýatynyňky
 • edebiýatyň
 • edebiýatça