edebi e‧de‧bi

 1. Çeper edebiýata degişli bolan.

  • Okuwdan soň edebi kitaplar bilen meşgullanardyk. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Edebi eserlere baha bermäge şunuň ýaly çemeleşilmegine biziň garşydygymyz öz-özünden düşnüklidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Edebi diliň normalaryna dogry gelýän, laýyk gelýän.

  • Edebi stil.

  • Edebi gepleýiş.

edebi dil

Ýazuw üsti bilen berkidilen kadalary bolan umumyhalk diliniň işlenen formasy.

 • Puşkin rus edebi dilini döretdi. (A. S. Puşkin, Saýlananlar eserler)

 • Türkmen edebi dili.


Duş gelýän formalary
 • edebidir
 • edebim
 • edebimi
 • edebimiziň
 • edebini
 • edebiniň
 • edebiň