eýletmek eý‧let‧mek işlik

  1. Derä, hama eý berdirmek, derini, hamy ýatyrtmak, eý berdirip bejertmek.

    • Derileri öz wagtynda eýletmek gerek.

  2. Bir zat bilen ikinji bir zady garyşdyryp gysmak, basmak, owkalamak bilen utdurtmak, durnukly etdirmek, eýini ýetirtmek.

    • Ol palçyk eýledýärdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýletmek - eýledýär, eýleder, eýledipdir.


Duş gelýän formalary
  • eýleden
  • eýlediň
  • eýledýärdi
  • eýletmek