eýleşdirmek eý‧leş‧dir‧mek işlik

  1. Eý berişdirmek, eý berişdirip, bejerişdirmek.

    • Eýleşdirip başlapdyrlar.

    • Derileriň hemmesini eýleşdirip çykmak.

  2. Garyşdyryp, gardyryp çykmak, eýini ýetirip çykmak.


Duş gelýän formalary
  • eýleşdirip