eýle eý‧le

 1. Bir tarapda bolan giňişlik, ugur, tarap, orun giňligi.

 2. Bir zadyň beýleki tarapy.

  • Eýlesine seretmek. Eýlesine öwrülmek.

 3. Şeýle, şu hili, şu zeýilli, şuňa meňzeş.

  • Şeýle zatlar üçin olaryň öz mugallymlary bar. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Eýle bolsa iş düzeljek. (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)


Duş gelýän formalary
 • eýle-de
 • eýlede
 • eýleden
 • eýledi
 • eýledik
 • eýlediler
 • eýledim
 • eýledir
 • eýlediň
 • eýlediňmi
 • eýlelem
 • eýleligine
 • eýlelik
 • eýlelikde
 • eýlemi
 • eýlemişem
 • eýlesi
 • eýlesin
 • eýlesinden
 • eýlesine
 • eýlesini
 • eýlä
 • eýläm
 • eýlämden
 • eýläme
 • eýlämi
 • eýläň
 • eýläňde
 • eýläňe
 • eýläňi