eýgertmek eý‧gert‧mek işlik

Bir zady etmegi başartmak, oňartmak, hötdesinden geldirmek.

 • Halnazar baýyň döwleti asyl, eýgerder ýaly däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Näme, ol eýgertmejek bolýarmy?! (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Bu iş ikimize eýgertjek iş däldir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýgertmek - eýgerdýär, eýgerder, eýgerdipdir.


Duş gelýän formalary
 • eýgerder
 • eýgerderden
 • eýgerdýän
 • eýgertjegem
 • eýgertjek
 • eýgertmedi
 • eýgertmejegine
 • eýgertmejegini
 • eýgertmejek
 • eýgertmek
 • eýgertmelem
 • eýgertmez
 • eýgertmeýän
 • eýgertmeýär
 • eýgertmän