eýgermek eý‧ger‧mek işlik

Bir zady etmegi başarmak, oňarmak, bir işi ýerine ýetirip bilmek, hötdesinden gelmek.

 • Ýaramaz ýer düşer-de, eýgerip bilmerin! -- diýdi. (J. Ilmyradow, Aýgül)

 • Ol ýapragy kemsiz eýgerýän bolara çemelidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Mämmet indi kemsiz özün eýgerýär. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • eýgerenler
 • eýgerip
 • eýgerjek
 • eýgermedik
 • eýgermediler
 • eýgermezdi
 • eýgermeýär
 • eýgermeýärler
 • eýgermän
 • eýgerýän
 • eýgerýär