eýesizlik e‧ýe‧siz‧lik at

Eýesi bolmazlyk, eýesi ýokluk: göz-gulaksyzlyk, idegsizlik, hojaýynsyzlyk.

  • Bu zatlaryň eýesizligine ol günäkär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýesizlik - eýesizligi.


Duş gelýän formalary
  • eýesizligine