eýesiremek e‧ýe‧si‧re‧mek işlik

Bir zadyň eýesi bolan bolmak, bir zada eýe çykan bolmak, özüňi bir zadyň eýesi hökmünde görkezmäge synanyşmak özüňkisiremek, hojaýynsyramak, eýesiremek.

  • Asyl eýemsiräp iliň gyzyna, Äkitjek bolýarmyş tirkäp yzyna. (A. Kekilow, Söýgi)

  • Indi ata has eýesiredi. (A. Geldiýew, Ilkinji sowgat)


Duş gelýän formalary
  • eýesiredi
  • eýesiremek