dynmak dyn‧mak işlik

[dy:nmak]

 1. Halas bolmak, başyňdan sowmak, azat bolmak, gutulmak.

  • Damagy çalynjak bolup duran goýunlar häzirlikçe ölüm howpundan dyndylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bes etmek, goýmak, durmak.

  • Ýagyş dyndy.

 3. Ynjalyk tapmak, karar tapmak, gutulmak, başdan sowmak, rahatlanmak.

  • Hawa, hanym, maşgalamyň dynjak ýerine seretdim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dynan
 • dynandan
 • dynandygyna
 • dynandygyny
 • dynanlarynda
 • dynanmyş
 • dynanok
 • dynansoň
 • dynanyna
 • dynanyny
 • dynanyňa
 • dynar
 • dynarlar
 • dynarsyň
 • dynarsyňyz
 • dynaryn
 • dynarys
 • dynaýan
 • dynaýmak
 • dynaýmasak
 • dynaýsam
 • dynaýyn
 • dynaňokmy
 • dyndy
 • dyndygyňdyr
 • dyndyk
 • dyndylar
 • dyndym
 • dyndyr
 • dyndyň
 • dyndyňyz
 • dynjagyna
 • dynjak
 • dynjakdygyny
 • dynjakdyklary
 • dynjakdylar
 • dynma
 • dynmady
 • dynmadyk
 • dynmaga
 • dynmagy
 • dynmagyny
 • dynmagyň
 • dynmajak
 • dynmak
 • dynmakda
 • dynmakdan
 • dynmakdy
 • dynmaklyga
 • dynmaklygyň
 • dynmakçy
 • dynmaly
 • dynmalydygyny
 • dynmalydyr
 • dynman
 • dynmanyňa
 • dynmarsyň
 • dynmasa
 • dynmasam
 • dynmaz
 • dynmaý
 • dynsa
 • dynsadyňyz
 • dynsak
 • dynsalar
 • dynsam
 • dynsaň
 • dynsyn
 • dynsynlar
 • dynybam
 • dynyp
 • dynypdy
 • dynypdyr
 • dynypdyrlar
 • dynypsyňyz
 • dynyň
 • dynýan
 • dynýandyklaryny
 • dynýandyr
 • dynýar
 • dynýar-da
 • dynýarlar