duzsuzlyk duz‧suz‧lyk at

[du:zsuzlyk]

  1. Duzy bolmazlyk, ýuwanlyk, tagamsyzlyk.

  2. Göçme manyda Samsyklaç gürrüň etmeklik, manysyz gürlemeklik, ýuwnuksyzlyk, suwjuklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duzsuzlyk - duzsuzlygy.