duzlulyk duz‧lu‧lyk

[du:zlulyk]

 1. Duzy köplük, şorluk (tagam barada).

  • Naharyň duzlulygy nähili?

 2. Göçme manyda Erbet täsirlilik, awulylyk, zäherlilik (söz, dil hakda).

  • Dili duzlulyk etmegiň geregi ýok.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duzlulyk - duzlulygy.


Duş gelýän formalary
 • duzlulyga
 • duzlulygy
 • duzlulygy-da
 • duzlulygyna
 • duzlulygyny
 • duzlulygynyň
 • duzlulygyň
 • duzlulykdaky
 • duzlulykdyr
 • duzlulykly