duzlamak işlik

[du:zlamak]

 1. Tagamlyk üçin duz sepmek.

  • Böreklik eti duzlamak.

 2. Duza ýatyrmak, duza basmak.

  • Ol garaköl baganalaryny soýmak, duzlamak, eýlemek, bejermek baradaky iş prosesleriniň hemmesine ýolbaşçylyk edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kelem duzlamak.

 3. Göçme manyda Duzly sözler bilen ýüzüni almak, ýüzüni gyzdyrmak.

  • Tul-tullap gaty azary bar gyz -- diýip, gyzlar çişigi duzlardylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • duzlady
 • duzladylar
 • duzladym
 • duzlam
 • duzlamagyň
 • duzlamak
 • duzlamakda
 • duzlamakdan
 • duzlamakdyr
 • duzlamaly
 • duzlamany
 • duzlamazdan
 • duzlamaýan
 • duzlap
 • duzlapdyrlar
 • duzlapsyň
 • duzlar
 • duzlara
 • duzlardan
 • duzlardylar
 • duzlardyr
 • duzlary
 • duzlaryn
 • duzlaryna
 • duzlaryndan
 • duzlaryny
 • duzlarys
 • duzlasy
 • duzlaýar
 • duzlaýarlar